Privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op TTC Health Services B.V. te Amsterdam, Deze verklaring geeft jou als gebruiker van onze website (ttchs.com) inzicht in de gegevens die TTC HEALTH SERVICES B.V verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop de gegevens verwerkt worden.

TTC HEALTH SERVICES B.V respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. TTC HEALTH SERVICES B.V houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Gegevensverwerking

Dienstverlening

Wij zijn een Contact Services Centrum. Dit houdt in dat ons team van specialisten dagelijks met klantendata werkt voor een breed scala aan klanten in zowel de profit- als non-profit sector. Ons team van specialisten verzamelt en analyseert data van en over jouw klanten om zo een gedegen advies te kunnen geven. Om deze diensten te kunnen leveren gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van je:

 • Naam en functie;
 • Zakelijke contactgegevens;
 • Betaalgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Toepasselijke accountgegevens.

Dit doen wij om de overeenkomst tot het leveren van één of meer van onze diensten met je uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst is geleverd, tenzij we de gegevens moeten bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie zeven jaar, en in sommige gevallen tien jaar, te bewaren.

Voor de uitvoering van onze dienst gebruiken wij ook gegevens van jullie werknemers, jullie klanten, jullie websitebezoekers, jullie ex-klanten, prospects, leads enzovoorts. Ten aanzien van deze gegevens zijn wij verwerker. Dit komt omdat wij deze gegevens alleen in jullie opdracht verwerken, en deze persoonsgegevens niet zullen inzetten voor eigen doeleinden. Enkel de geaggregeerde data gebruiken wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Dat betekent dat je deze betrokkene zelf goed moet informeren over waarvoor jullie de persoonsgegevens gebruiken, onder andere met gebruikmaking van onze dienst.

Contact

Wanneer je een e-mail verstuurd, een contactformulier invult of op een andere wijze contact opneemt met TTC HEALTH SERVICES B.V, zullen we dergelijke berichten gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt in jouw bericht.

Werving en selectie

Wij bieden verschillende vacatures aan op onze website. Je hebt ook de mogelijkheid om direct op LinkedIn te solliciteren op vacatures die we aanbieden, met jouw LinkedIn-account. Wanneer je bij ons solliciteert verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -land;
 • Contactgegevens;
 • Inhoud van jouw cv (zoals informatie over studie- en arbeidsverleden);
 • Inhoud van jouw motivatiebrief;
 • Salarisindicatie;
 • Beschikbaarheid;
 • Eventueel opgegeven referenties.

  Deze gegevens verwerken wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidscontract, of in het geval van zzp’ers een overeenkomst van opdracht.
  De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met jouw toestemming – je sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kan je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

TTC HEALTH SERVICES B.V Nederland B.V.

Binnen TTC HEALTH SERVICES B.V hebben we, vanwege interne administratieve doeleinden, ervoor gekozen om gebruik te maken van één crm-systeem. Dit betekent dat wanneer je klant bent bij TTC HEALTH SERVICES B.V, je persoons- en bedrijfsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers. Uiteraard gaan alle medewerkers binnen TTC Health Services zorgvuldig met jouw gegevens om, en zullen andere entiteiten je gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals commerciële doeleinden, zonder dat daar een expliciete noodzaak toe bestaat en zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen deze werkwijze, neem dan contact met ons op.

Bezoek aan onze kantoren

Wanneer je bij onze vestiging op locatie komt, dan registreren wij dat in de agenda. Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;

Deze gegevens bewaren wij tot maximaal één jaar nadat de afspraak is geweest.

Delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, indien:

 • Wij deze partijen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • Je hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De derde partijen die wij hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken mogen de gegevens alleen verwerken in schriftelijke (sub)opdracht van ons. Wij eisen dat deze partijen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring, op een vertrouwelijke en veilige wijze. De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens in onze opdracht:

 • ICT-dienstverleners;
 • Onze cookieleveranciers;
 • De telecomleveranciers;
 • De leveranciers van de administratietools;
 • De door ons ingeschakelde consultants en adviseurs;
 • Partnerbedrijven met wie we specifieke webinars en evenementen samen organiseren;
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten.

Wij geven jouw persoonsgegevens slechts aan andere bedrijven of instellingen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het verwerken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, om problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben, om rechten, eigendom of veiligheid van TTC HEALTH SERVICES B.V of van het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of omdat we daartoe uitdrukkelijke toestemming van je voor hebben gekregen.

Ten aanzien van derde landen, landen buiten de Europese Economische Ruimte, is enkel sprake van doorgifte van persoonsgegevens wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Contact

088 345 0300HR@TTCHS.com
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ, Amsterdam
© 2020  
privacyverklaring
 - 
cookies
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram