Cookies

Op onze website (www.TTCHS.com) gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. In deze tabel staat weergegeven welke cookies precies worden geplaatst.

Bij je eerste bezoek aan onze website krijg je de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde cookies al dan niet toe te staan. Als je eerder hebt aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kan je deze toestemming op elk moment weer intrekken. Let er dan wel op dat je de cookies handmatig uit jouw browser verwijdert. Je kan via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan mogelijk niet meer goed. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met gegevens uit de cookies doen. Wij raden je daarom aan om de privacyverklaring van deze partijen te raadplegen.

Noodzakelijke & voorkeuren cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn load balancing-cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie. Alleen nadat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, leggen onze servers de gegevens vast die de browser verzendt vanaf je randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer je onze website bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als jouw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van jouw verzoek (loggegevens).

Statistische cookies

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben de intentie om deze gegevens – waaronder je IP-adres en geaggregeerde bezoekgegevens – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de website en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen, alsmede om onze website te verbeteren.

Google LLC

Wij gebruiken cookies van Google. Wij hebben voldoende passende waarborgen genomen voor een veilige gegevensverwerking door Google. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren, we hebben een verwerkersovereenkomst met hen gesloten en Google is Privacy Shield gecertificeerd. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google.

Social media

Op onze website zijn social media-knoppen opgenomen van Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze social media-knoppen kan je ervoor kiezen om via jouw eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een social media-knop klikt, je door de betreffende social media-dienst één of meerdere cookies ter herkenning van je worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van jouw persoonlijke social media-websitepa-gina’s. Op het gebruik van dergelijke social media-websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media-dienst van toepassing:

 • Facebook;
 • Twitter;
 • Instagram;
 • Youtube;
 • LinkedIn.

Spam check

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat je geen robot bent, wordt gecontroleerd:
 • Hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • Welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • Het IP-adres van diegene die het formulier invult.
Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens je het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van Google.

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. TTC HEALTH SERVICES B.V treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring je van tijd tot tijd worden aangepast, om deze bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze verklaring wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de website.

Rechten van betrokkenen

TTC HEALTH SERVICES B.V spant zich in om de gebruikers van haar website en andere betrokkenen hun wettelijke rechten te laten uitoefenen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Het beperken van de gegevensverwerking;
 • Jouw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

TTC HEALTH SERVICES B.V zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. TTC HEALTH SERVICES B.V deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn je echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

TTC HEALTH SERVICES B.V voert deze service zo spoedig mogelijk uit en op haar kosten, behalve als het verzoek duidelijk ongegrond of excessief is (bijvoorbeeld als wij heel veel verzoeken van één persoon krijgen).

Mocht je vragen of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TTC HEALTH SERVICES B.V, dan kan je dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan TTC HEALTH SERVICES B.V, op de volgende manieren:
Via e-mail: ictrecht@RIFFONline.com

Klacht indienen

Als je vind dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
TTC HEALTH SERVICES B.V Nederland B.V.
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ, Amsterdam

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 12-10- 2020.

Contact

088 345 0300HR@TTCHS.com
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ, Amsterdam
© 2020  
privacyverklaring
 - 
cookies
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram